آبمیوه گیری

VITA CHROME

قدرت: 80 وات
گنجایش: 0.6 لیتر
چرخش 90 - 95 دور در دقیقه

کد کالا : کروم (استیل)
وضعیت : موجود
VITA BLACK

قدرت: 80 وات
گنجایش: 0.6 لیتر

کد کالا : مشکی
وضعیت : موجود
VITA WHITE

قدرت: 80 وات
گنجایش: 0.6 لیتر

کد کالا : سفید
وضعیت : موجود
VITA YELLOW

قدرت: 80 وات
گنجایش: 0.6 لیتر

کد کالا : زرد
وضعیت : موجود
VITA ORANGE

قدرت: 80 وات
گنجایش: 0.6 لیتر

کد کالا : نارنجی
وضعیت : موجود
VITA RED

قدرت: 80 وات
گنجایش: 0.6 لیتر

کد کالا : قرمز
وضعیت : موجود
VITA GREEN

قدرت: 80 وات
گنجایش: 0.6 لیتر

کد کالا : سبز
وضعیت : موجود