اسپرسوساز

DIVA CHROME

- پودر قهوه آماده
- طراحی مخزن آب درون دستگاه
- اسپرسو برای 1 یا 2 نفر، همزمان
- محل نگهداری فنجان برای گرم شدن
- بسته های قهوه آماده داخل هر جعبه
- قابلیت تولید بخار برای کاپوچینو و چای

کد کالا : کروم (استیل)
وضعیت : به زودی
کد کالا : مشکی
وضعیت : به زودی
کد کالا : سفید
وضعیت : به زودی
کد کالا : زرد
وضعیت : به زودی
کد کالا : نارنجی
وضعیت : به زودی
کد کالا : قرمز
وضعیت : به زودی
کد کالا : سبز
وضعیت : به زودی