بخشنامه ای از افزایش تعرفه واردات قطعات یخچال فریزر و یخچال و ساید بای ساید

در متن این بخشنامه آمده است به اطلاع میرساند شماره ردیف تعرفه های جدول ذیل  از گروه 7 به گروه 10 انتقال یافته و مشمول ارز متقاضی می گردد تا بدینوسیله با محاسبه سود بازرگانی معادل دو برابر قابل ثبت سفارش و ورود باشد.

ضمنا تعرفه های مذکور از تاریخ 94.8.9 در سامانه ثبتارش مورد عمل قرار گرفته است.

   1394/12/4 16:43