ترازوی آشپزخانه (UMA)

UMA BLACK

کار دستی با ترکیبی از چابکی و تکنولوژی

کد کالا : مشکی
وضعیت : موجود
قیمت: 5,100,000ریال
UMA CHROME

در مقیاس های lb/oz یا gr/kg ظرفیت ـ تا 3 کیلوگرم

کد کالا : کروم (استیل)
وضعیت : موجود
قیمت: 5,500,000ریال
UMA WHITE

ترازوی الکترونیکی با قابلیت اندازه گیری

کد کالا : سفید
وضعیت : موجود
قیمت: 5,100,000ریال
UMA YELLOW

UMA ترکیبی از چابکی

کد کالا : زرد
وضعیت : موجود
قیمت: 5,100,000ریال
UMA RED

کاسه ترازوی کاربردی و جداشونده

کد کالا : قرمز
وضعیت : موجود
قیمت: 5,100,000ریال
UMA GREEN

قابلیت زمان بندی تا 90 دقیقه و 59 ثانیه

کد کالا : سبز
وضعیت : موجود
قیمت: 5,100,000ریال
UMA ORANGE

سیستم نصب TARE

کد کالا : نارنجی
وضعیت : موجود
قیمت: 5,100,000ریال
UMA CREAM

اوما، ترازو و تایمر آشپزخانه

کد کالا : کِرم
وضعیت : موجود
قیمت: 5,100,000ریال