ماشین ظرفشویی

BIS 2044PFXX

ظرفیت: 13 نفره /
فقط با 9 لیتر مصرف آب

کد کالا : استیل
وضعیت : موجود
قیمت: 0ریال
BIS 2639EWW

ظرفیت: 13 نفره /
فقط با 8/5 لیتر مصرف آب

کد کالا : سفید
وضعیت : موجود
قیمت: 0ریال
BIS 2644CWW

ظرفیت: 13 نفره /
فقط با 9/8 لیتر مصرف آب

کد کالا : سفید
وضعیت : موجود
قیمت: 0ریال
BIS 2639EXS

ظرفیت: 13 نفره /
فقط با 8/5 لیتر مصرف آب

کد کالا : استیل
وضعیت : موجود
قیمت: 0ریال