ماشین لباسشویی

BIS 287PXX

سیستم اتوماتیک تعادل میزان بار

کد کالا : استیل
وضعیت : موجود
قیمت: 0ریال